NGÀN VIỆC LÀM-TRIỆU NIỀM VUI
TUYỂN DỤNG TIÊU ĐIỂM
Thương lượng Structure Engineers

Atlas Industries (Vietnam)... 31/07/2018 Hồ Chí Minh

Thương lượng Sales Engineer

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản... 17/07/2018 Hồ Chí Minh

Thương lượng Kiến Trúc Sư

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây... 31/07/2018 Hồ Chí Minh

Thương lượng Họa Viên Kiến Trúc (Revit)

Kume Design Asia Co., Ltd... 18/07/2018 Hồ Chí Minh

Thương lượng Tổ Trưởng Sản Xuất

Kume Design Asia Co., Ltd... 22/07/2018 Bình Dương


VIỆC LÀM MỚI

TÌM VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ

Nhà tuyển dụng hàng đầu
Việc làm hấp dẫn
TOP TỪ KHÓA TUYỂN DỤNG
11,177
ứng viên
104,845
việc làm
13,022
nhà tuyển dụng
100,023
lượt ứng tuyển trực tuyến